Stamp og dam ferdig!

Etter ca to år med utgraving, er dammen endelig ren helt ned til fjell! Dybden er ca 2 meter på det dypeste, og vi har montert en pumpe ute i sjøen som pumper friskt vann inn i dammen.

I tillegg har vi laget en ny platting med stige ned til vannet, og med en stor trestamp som tar 12-14 personer. Området er blitt veldig flott!