Miljø

Vi har som mål å gjøre Manshausen klimanøytralt innen ca fem år. Først må viktige strukturer i strømnettet på plass, dernest er planen å sette opp vindmølle og solcellepanel som leverer kraft til strømnettet, som vi igjen kjøper tilbake. Alle nybygg på Manshausen er kledd med vedlikeholdsfritt trepanel. Sjøhyttene er bygget i miljøvennlig massivtre.

Vår miljøprofil er i tillegg å støtte opp om lokale produsenter av mat og i størst mulig grad bruke lokale råvarer.