Vi gikk denne utrolig flotte traversen for noen dager siden. Turen går fra Nordskot opp til Sørskottind, og derfra videre ut på ryggen. Det er en kort men loddrett rappell på 4-5 meter før man kommer ut på selve ryggen. Ryggen forbinder sør og Nordsko tindene. Vi gikk ned en bratt gressbakke og ned i Skotsdalen,det var en god del ur. Man kan sannsynligvis også gå ned på andre siden, mot Lundvatnet.

 

IMG_5107 IMG_5111 IMG_5104  IMG_5134  IMG_5172 IMG_5178.

 

Video fra traversen her: