Befaring på fabrikken/ at the hut factory

By January 13, 2015Bygging, Interiør

Vi har vært på befaring på fabrikken i Tsjekkia som bygger sjøhyttene, og det ser meget bra ut!

We have been in Tsjekkia to inspect the first Seacabin prototype. Looks good!