Dykking

Dykkemulighetene er mange, spesielt for fridykking, da det er gode skjermede lokasjoner og relativt grunne områder som er tilgjengelig med maske og snorkel. Driver du med undervannsjakt kan du prøve deg på havets storvilt. Alt i slutten av mai kommer kveita inn på grunna. Dette er utfordrende øvelser som krever tolmodighet og trening, men det er tatt flere store kveiter på fridykking rundt Manshausen, den største på 75 kilo.

For pressluftdykking er også mulighetene svært mange, fra loddrette vegger, dykking i stortare ved utsiden av Engelvær eller strømdykk. Vannet er stort sett klart hele året, klarest om vinteren.

På Manshausen har vi et skjermet basseng med 1,5 meters dybde for tilvenning for både dykking og kajakk under skjermede forhold.